lørdag, juni 15, 2019
 

Print  
Lidt om sognets historie


Skt. Laurentii kirke, som ligger Frederiksborgvej 11 i Roskilde er den Katolske Kirkes base i Roskilde.

1901: Pater A. Kerckhoffs, pater Blois og broder Bonifatius kommer til Roskilde. De tilhørte alle tre kongreationen "Compagnie de Marie" stiftet i Frankrig af den hellige Louis Marie Grignon de Montfort.

1902: Den 13. juli 1902 blev den første katolske kirke i Roskilde siden reformationen i 1536 indviet. Kirken blev indviet som et kapel i en tidligere staldbygning, som hørte til præsteboligen.

For pater Kerckhoff var det målet at bygge en kirke, grundlægge en skole og opføre et hospital.

1904-05: Overfor kapellet/kirken grundlagde søsterordenen "Visdommens Døtre" den katolske Skt. Josefs Skole og det katolske Skt. Maria Hospital. Dermed var der opstået et lille katolsk kvarter i den gamle bispeby.

1913: Grundstenen til Stk. Laurentii Kirke nedlægges. Kirken opføres efter tegninger af den hollandske kirkearkitekt Jacob van Gils.

1914: Den 19. april indvies kirken af biskop von Euch.

  1918: Kunstneren Sofie Holten laver udsmykning over højalteret med en baldakin, hvorpå  
  der var dekorationer, som bl.a. viste Maria himmelkroning.

  1930: Kirken får et Frobenius orgel.

  1940: Den 6. januar brænder kirken, og baldakinen samt Sofie Holtens altertavle med Maria
   og Jesusbarnet visende hostien for tillbedelse i sideskibet mod syd gik tabt.

   Efter branden genopbygges kirken, og de oprindelige trælofter (hvælv) blev erstattet med
   stenhvælvinger.

 

Print  
Skt. Laurentii Kirkes - Grundplan

Print  
Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement