tirsdag, februar 19, 2019

Skt. Laurentii Kirkes kateketiske program
Print  
Hvad er "katekese"?

”Hvis vi skal kunne uddybe vores tro, så må vi lytte til ekkoet fra alle de andre, som har bekendt og bekender sig til den katolske tro – både de som i dag lever over hele jordkloden, og alle dem, som levede før os … Når vi lytter og reflekterer over, hvad alle disse medvandrere på den kateketiske rejse har at sige os, når vi siger ja til det, de har sagt ja til og siger ja til – da vokser vor tro.”

Den nordiske bispekonferences retningslinjer for katekese i Norden, marts 1999
 
Ordet katekese kommer fra det græske katechein, der betyder at give genlyd, at genlyde, at give ekko.  I oldkirkens tradition kom man til tro gennem paraenesis dvs. forkyndelse.  Derefter kom fordybelse, oplæring, opdragelse – dvs. katekismus.
 
Katekese bruges altså som en fælles betegnelse for mange aktiviteter, programmer, tilbud og krav, som menigheden stiller sine medlemmer, både unge og voksne.
Print  
Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement