lørdag, maj 25, 2019

Er du endnu ikke tilmeldt kirkeskatteordningen - eller betaler du for lidt?- Så har du her mulighed for at gå ind i dette fællesskab, hvor du på lige fod og sammen med den øvrige menighed deltager aktivt i vores fælles økonomi, vores fællesskab og vores kirkes forsatte udvikling.Du kan betale kirkeskat på to måder, der begge er fradragsberettigede:

1. Årsgaver/1-årsaftaler. Her gives skatterefusion for det fulde beløb op til 15.600 kr. pr. år uanset indkomst (ligningslovens § 8 a). Beløbet er det gældende for 2017.

2. Gavebreve/10 års-kontrakter - Du forpigter dig til at yde enten et fast beløb eller en fast procentdel (op til 15 %) af din skattepligtige årsindkomst over en 10-årig periode. Også her er beløbene fuldt ud fradragsberettigede (ligningslovens § 12, stk. 3)

Vi støtter biskoppens opfordring til, at alle katolikker over 18 år betaler minimum 1 % af deres skattepligtige indkomst i kirkeskat.

Al kirkeskat indbetales til Bispedømmet, som i 2016 beholder 40% af beløbet. Menigheden får 60% tilbage. Da Den Katolske Kirke i Danmark ikke får støtte fra staten, må den selv finde finansiering af drift og vedligeholdelse på anden vis, og der er således brug for penge både til bispedømmets fællesadministration  og til de enkelte menigheder rundt omkring i landet.

For videre information kan du besøge hjemmesiden: www.katolsk.dk/kirkeskat/ eller ringe til bispedømmet: Lilian Munch Jakobsen, tlf. 33 55 60 12, lj@katolsk.dk

Du kan tilmelde dig online på de ovenfor angivne web-adresser, eller udfylde en tilmeldingsblanket (download her) og sende den til Katolsk Bispekontor, Ansgarstiftelsen, Gammel Kongevej 15, 1610 København V, i underskrevet stand.

Vi håber på din støtte!

 Med venlig hilsen
 
Maria Alster,  
Menighedsrådsformand

 

Skt. Antonius penge

 
Alle gaver i Antoniusbøssen i Skt. Laurentii Kirke bruges til at hjælpe fattige mennesker i nærområdet.  De bruges især til julehjælp for mange familier.

Vi takker for jeres gavmildhed!

Menighedsrådet


Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement