lørdag, maj 25, 2019
Skt. Laurentii Sogneblad


Skt. Laurentii Sogneblad
udkommer 4 gange om året i marts, juni, september og december.  

Eksemplarer af det seneste nummer af Sognebladet kan altid hentes på tidsskriftsreolen i kirken eller på sognekontoret.


Tidligere numre kan fås på sognekontoret.

Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement