mandag, marts 25, 2019

Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? 
En forberedelse til barnedåb


Hvert nyfødt barn er et mirakel, en gave fra Gud både for familien og for hele samfundet. Skt. Laurentii menighed er velsignet med mange nye børn, som vi takker Gud for.

Det er oplagt, at forældrene ønsker at lade deres børn døbes i kirken.  Det er godt. Når forældrene beder menigheden om at døbe deres børn, beder menigheden forældrene om at forberede sig til det.

Forberedelsen foregår med et program, som vi kalder ”Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse til barnedåb”. Hver familie, som ønsker at lade deres barn eller børn døbes i Skt. Laurentii Kirke, bedes om at deltage i programmet.

Programmet består af tre dele:

1. Den første kontakt med sognekontoret

Kort efter – eller måske også kort før – barnets fødsel tager du kontakt med sognet. Du kan skrive til sognepræsten, marcos@katolsk.dk eller sognekontoret, slkontor@gmail.com. Du kan også kontakte sognekontoret i åbningstiden på tlf. 4635 09 65.


2. Møde for forberedelse af dåben

Mødet varer i ca. 2 timer. Der taler vi om dit barn og din familie, om dåbens betydning, om sakramenternes rolle i kirkefolkets liv, om reglerne for dåben og om planlægningen af ceremonien. Mødet er en obligatorisk del af programmet.

3. Selve dåben

Som udgangspunkt fejrer menigheden barnedåb omkring en gang pr. måned under den store gudstjeneste søndag kl. 9:00. På den måde får hele menigheden lov til at vise sin glæde. Det er dog også muligt at holde barnedåb på et andet tidspunkt. Det aftales med sognepræsten.

 

Et ord om gudmor og gudfar

Hvert dåbsbarn får én eller flere faddere – en gudmor og/eller en gudfar. Der skal være mindst en fadder, mand eller kvinde; det er tradition (men ikke obligatorisk), at barnet får både en gudmor og en gudfar; der kan også være flere faddere.

Fadderen er både familiens vitterlighedsvidne overfor menigheden og menighedens vidne overfor familien. Derfor skal mindst én af fadderne være en romersk-katolik som har modtaget firmelses sakramente.

OBS: Kirkeligt er der ingen forskel mellem en fadder og en gudmor/gudfar.

Fadderne er også indbudt til at deltage i forberedelsesmødet, hvis de har lyst.

Print  
Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement