mandag, marts 25, 2019

Medvirkende til Liturgi

Den katolske Kirkes gudstjeneste bygges på menighedens ”fulde, bevidste og aktive deltagelse.” Det er hele kirkens folk, der fejrer hver Messe, som er ”det højdepunkt, som Kirkens gerning stræber hen imod, og samtidigt den kilde, hele dens kraft strømmer fra.” (Vat II, Sacrosanctum Concilum nr. 10) Det er derfor, at søndagsmessen sommetider kaldes for ”højmessen”.

Denne liturgi er kun muliggjort, når mange mennesker hjælper til. Blandt de medvirkende er:

Sakristaner
Lektorer
Offergave bærere
Ministranter
Koret
Kommunionsuddelere
Kommunionsuddelere til de syge
Ledere af Ordets gudstjeneste

Søndagsmessen og andre fester planlægges af Liturgiudvalget.

 ”Også ministranter, lektorer, kormedlemmer og andre liturgiske medvirkende udfører en ægte liturgiske tjeneste.  Derfor skal de udøve deres opgave med al den oprigtige fromhed og værdighed, som en så ophøjet tjeneste kræver, og som menigheden med rette forventer af dem.” (Sacrosanctum Concilium nr. 29)

Print  
Lektortjeneste

Lektorerne læser messens bibelske læsninger op.  De læser også dagens forbønner frem.  For at være lektor skal man som udgangspunkt være firmet i den katolske kirke.

”En lektor er indsat af kirken for at forkynde læsningerne undtaget evangeliet. Hvis det er den lokale skik, forkynder lektoren også dagens forbønner og leder vekselsangen. En lektor er en læg person med sin egen anerkendte funktion i kirkens eukaristiske fest, og derfor burde læsningerne altid læses af en lektor, selv hvis der er biskopper, præster og diakoner til stede. Det er nødvendigt, at lektorerne forberedes på kvalificeret vis. En lektor kan være mand eller kvinde.” (Det romerske Missale, Instruks nr. 66)

Koordinator for lektorerne er Maria Alster. Hvis du ønsker at være lektor, tal med Maria.

Print  
Koret - tjeneste i musik

Den romerske Missale siger i sin indledning: 

”Kirkemedlemmer, som kommer sammen for at vente på Herrens genkomst, bliver opfordret af Apostelen Paulus til at synge salmer, hymner og åndelige sanger: Kolossenserbrevet 3.16.  

Sang er tegnet på hjertets glæde: Apostlenes Gerninger 2.46-47. Den hellige Augustinus siger: At synge er elskeres gerning.”
(Missale, Instruks nr. 19)

Skt. Laurentii Kirkekor synger til søndagsmessen, store fester og andre lejligheder. Koret synger kirkemusik fra alle stilperioder fra middelalderen til i dag, dog er det grundlæggende sangbogen ”Lovsang” (Den katolske Kirke i Danmark 2006). Alle er velkomne. Man behøver ikke tilhøre menigheden, der er altid brug for glade sangere.

Menighedens organist er Ole Knudsen, tlf. 51 34 09 17.

Print  
Ministranttjeneste

Ministranterne eller akolyterne ”tjener Gud, ved at hjælpe med til at gøre gudstjenesten smuk”.  Ministranterne hjælper sakristanerne, præsterne og menigheden både før, under og efter messen.

Print  
Offergave tjeneste

Offergaverne – brød, vin, vand – er båret frem i højtidelig procession af nogle mennesker, som repræsenterer hele menigheden. ”Offergavernes procession fortsætter ånden og hensigten i den ældgamle tradition, hvorefter katolikkerne kom til kirken med brød og vin hjemmefra, som skulle bruges i messen.”  (Den romerske Missale, Instruks nr. 49)

Den fremhæver hele messens opbygning som en stor vekselsang: vi giver til Gud, Gud giver til os – vi giver os selv til Gud, Gud giver sig selv til os.

Firmanderne bringer offergavebærerne op på de søndage, hvor de går til firmelsesundervisning. De øvrige søndage varetages tjenesten af menighedens øvrige medlemmer. Det er Maria Alster, som koordinerer denne tjeneste. Tal med Maria, hvis du ønsker at være med.

Print  
Sakristantjeneste

Sakristaner (sommetider kaldet “kirketjenere”) forbereder kirken inden messen begynder, sørger for god orden under gudstjenesten, tager kollekten op, rydder kirken op efter messen og i almindelighed sørger for, at tingene er i orden for os andre. 

For flere oplysninger, kontakt pastor Marcos.

Print  
Kommunionsuddelere

Siden 1973 har man haft de såkaldte lægkommunionsuddelere i den katolske kirke.  Menighedsrådet og sognepræsten indstiller læg-personer til biskoppen til denne tjeneste, efter at de har fået den rigtige oplæring. Biskoppen udpeger disse mennesker som kommunionsuddelere.  Det kan være mænd eller kvinder. Der er to slags kommunionsuddelere:

Kommunionsuddelere under messen:
Disse mennesker tjener menigheden med at uddele Kristi Legeme (i brødets skikkelse) og Kristi Blod (i vinens skikkelse) under den hellige messe. Det gør de sammen med præsterne og diakonerne.

Kommunionsuddelere til de syge: Læs i kolonnen til højre 

For at være kommunionsuddelere, skal man blive forberedt. 

Tal med pastor Marcos om det! Vi har brug for din hjælp.

Print  
Kommunion til de syge

I 2002 skrev de nordiske katolske biskopper:

”Vi beder alle katolske kristne i Norden om at være særligt opmærksomme på de syges situation i vore kirker. 

Derfor foreslår vi, at hver menighed, efter behov og mulighed, udarbejder en pastoral plan, så at de gamle og syge får regelmæssigt besøg og mulighed for at modtage kommunionen, hvis de ikke kan komme i kirke


Dette besøgsapostolat kan efter behov udføres af særligt uddannede kommunionsuddelere med biskoppeligt mandat.”
(At tage vare på livet, 11. februar 2002, nr. 6.2)

Skt. Laurentii Menighed opfordrer alle sognemedlemmer til at tjene de syge med den passende opmærksomhed. Det er godt, hvis så mange som muligt besøger de gamle og de syge. 

Print  
Gudstjenesteledere

Når præsten ikke kan fejre messen – især på en hverdag – må menigheden alligevel komme sammen og forkynde Guds ord og modtage kommunionen fra sidste søndags højmesse. 

Den romersk-katolske kirke har et særligt ritual for denne forsamling: en ordets gudstjeneste.

Ordets gudstjeneste ledes af en læg-person, som har haft en længere forberedelse og er særlig udpeget af biskoppen.

Skt. Laurentii menigheds gudstjenesteledere er: Hakon Meinertz og Bjarne Balleby.

Print  
Om ordets gudstjeneste

Hvad er en Ordets Gudstjeneste?

Den daglige eukaristi - hverdagsmessen - er en vigtig del af enhver menighedens liv.  Men ikke hver menighed har mulighed for at fejre nadver hver eneste dag.  Sommetider fejrer man en Ordets gudstjeneste i stedet for.

”Ordets gudstjeneste” eller ”ordets liturgi” har to betydninger:

1) det er den del af messen fra den første læsning til og med forbønnerne, hvor Guds ord forkyndes, og

2) det er en selvstændige liturgi med en kort indledning, forkyndelse af Guds ord (dvs. læsningerne læses op), bøn og uddeling af kommunionen fra tabernaklet.

Sandsynligt fejrede man messen hver eneste dag i oldkirken, også når det var søndagsmessen, der var den store liturgi.  Gennem kirkens historie har der været forskellige traditioner for, hvad man gør, når der ikke er en præst til rådighed eller når den enkelte ikke kunne nå frem til kirken.  I de såkaldte missionslande – især i Nord- og Sydamerika og i Australien – var dette en typisk del af kirkens liv i flere hundrede år.

I 1974 reviderede Vatikanet den officielle ”Ritualbog for Gudstjenesteledere og Kommunionsuddelere” (oversat til dansk 1976).  Den nyeste revision er fra 2007.  Det er den bog, vi retter os efter i Skt. Laurentii Kirke.

Hver liturgi i Den katolske Kirke bør ledes af biskoppen.  Når biskoppen ikke er til stede, må en præst lede gudstjenesten i stedet for.  Hvis der ikke er en præst til stede, skal diakonen gøre det.  Hvis der ikke er en diakon, så den officielle gudstjenesteleder, eller et andet medlem af menigheden.  En gudstjenesteleder er en lægmand eller –kvinde, som er udpeget af biskoppen til opgaven.  Vi har fire gudstjenesteledere i vort sogn, som vi har stor gavn af.

Hvad med søndag?  Den katolske Kirkes Katekismus siger, at søndagsmessen er hele menighedens anliggende og ansvar, derfor er menigheden forpligtet til at komme sammen og fejre Ordets gudstjeneste, hvis de ikke har en præst - fremfor at køre til nabosognet fx.  Hvis den enkelte familie ikke kan nå frem til kirken, bør de samles derhjemme og bede (KKK § 2183).  Pater Alren gør alt, hvad han kan, for at være til stede hver eneste søndag, og når han ikke kan det, at finde en anden præst, der kan lede os i vor søndagsmesse.  Men det er godt, at vide, at den anden mulighed består!

Kilder:
Guidelines for Sunday Celebration of the Word, Archdiocese of Canberra & Goulburn (2001).
Den katolske Kirkes Katekismus (1997/2006).
Skt. Laurentii menighedsråds beslutninger

 

Print  
Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement