mandag, marts 25, 2019
Ved alvorlig sygdom

Ved de syges salvelse anbefaler Kirken de syge og lidende til den lidende og herliggjorte Herre, for at Han må lindre og frelse dem. Kirken opfordrer dem til ved frit at slutte sig til Kristi lidelse og død at bidrage til Guds folks vel.

Sakramentet er for alle, som er alvorligt syge, svækkede pga. alderdom eller sygdom, som lider under kroniske problemer som spiseforstyrrelser osv., eller som skal opereres.  Den kan fejres i familien, på hospitalet eller i kirken. Den kan fejres for en enkelt syg eller for en hel gruppe af syge. Det er meget passende, at den fejres i forbindelse med Messen. Flere gang om året tilbydes denne salvelse efter en hverdagsmesse eller efter en søndags-messe.

Man er altid opfordret til at kontakte sognekontoret på slkontor@gmail.com eller tlf. 4635 0965, hvis man kender nogen, som er syg og vil få gavn af sakramentet. Menigheden er glad for at kunne bringe kommunion til de syge.

Print  
Sankt Laurentii Kirke 2008/2018 Terms Of Use Privacy Statement