Gå til hoved-indhold
 logo

Lidt om Skt. Laurentii Kirkes historie


Skt. Laurentii kirke, som ligger Frederiksborgvej 11 i Roskilde, er den Katolske Kirkes base i Roskilde.

1901: Pater A. Kerckhoffs kom til Roskilde sammen med en anden præst og ordensbroder. De tilhørte alle tre kongregationen "Compagnie de Marie", stiftet i Frankring af den hellige Louis Marie Grinon de Monfort.

1904-05: Overfor kapellet/kirken grundlagde søsterordenen "Visdommens Døtre" den katolske Skt. Josefs Skole og det katolske Skt. Maria Hospital. Dermed var der opstået et lille katolsk kvarter i den gamle bispeby.

1913: Grundstenen til Stk. Laurentii Kirke nedlægges. Kirken opføres efter tegninger af den hollandske kirkearkitekt Jacob van Gils. Kirkebygningen er opført i romansk stil af håndstrøgne røde sten på granitsokler. Efter datidens forhold var kirken imponerende: 34 m lang, 17 m bred og et tårn på 36 m.  

1914: Den 19. april indvies kirken af biskop von Euch.

1918: Kunstneren Sofie Holten laver udsmykning over højalteret med en baldakin, hvorpå der var dekorationer, som bl.a. viste Maria himmelkroning.

Grundplan for Skt. Laurentii Kirke

Hovedindgangen i kirkens øst-gavl ud mod Frederiksborgvej har indskriften Hæc est domus Domini = Detteer Herrens hus.

Figurerne på søjlerne på hver sin side af døren er til venstre Skt. Ansgar, Nordens apostel, og til højre Skt. Knud Konge, Danmarks værnehelgen.

1930: Kirken får et Frobenius orgel. Det er et pneumatisk, romantisk orgel med 22 stemmer. Orglet og kirkens fornemme akustik gør Skt. Laurentii kirke til et yndet sted at afholde kirkekoncerter.

1940: Den 6. januar - på festdagen for Hellig tre Konger - brænder kirken, og baldakinen samt Sofie Holtens altertavle med Maria og Jesusbarnet visende hostien for tillbedelse i sideskibet mod syd gik tabt.

Efter branden genopbygges kirken, og de oprindelige trælofter (hvælv) blev erstattet med stenhvælvinger.

1984: Det oprindelige spir på Skt. Laurentii blever revet ned og erstattet med den nuværende top. Den har stor lighed med en alternativ løsning, som arkitekt Jacob van Gils tegnede i 1913.

Præsterne ved Skt. Laurentii Kirke gennem mere end 100 år 

Tre forskellige ordenssamfund har stået i spidsen for kirken og sognet siden 1901:

1901-1993: Montfortanerne.

1993-2011: Franciskanerne, også kaldet gråbrødre, fra USA.

2011-2015: Oblatfædrene.

2015-2019: p. Marcos Romero Bernús. Første sognepræst i Roskilde, der ikke tilhørte en orden.

2019-        : p. Mate Rada.

Skt. Maria Hospital.