Gå til hoved-indhold
 logo

De Syges Salvelse

Ved de syges salvelse anbefaler Kirken de syge og lidende til den lidende og herliggjorte Herre, for at Han må lindre og frelse dem. Kirken opfordrer dem til ved frit at slutte sig til Kristi lidelse og død at bidrage til Guds folks vel.

Sakramentet er for alle, som er alvorlig syge, svækkede pga. alderdom eller sygdom, som lider under kroniske problemer som spiseforstyrrelser osv., eller som skal opereres. Den kan fejres i familien, på hospitalet eller i kirken. Den kan fejres for en enkelt syg eller for en hel gruppe af syge. Det er meget passende, at den fejres i forbindelse med Messen. Hvert år fejres en messe for de syge, hvor de syges salvelse bliver uddelt. Det er fredag i den 3. uge i "almindelig Tid".

Man kan altid kontakte sognepræsten eller en anden katosk præst, hvis man kender nogen, som er syg og vil få gavn af sakramentet. Menigheden er glad for at kunne bringe kommunion til de syge.

Det er vigtigt, at man få fat i præsten for at lade ham vide, at nogen har brug for sakramenterne. Vedrørende De Syges Salvelse benyt tlf. 2885 2517.