Gå til hoved-indhold
 logo

Liturgiske tjenster

Lektortjeneste

Lektorerne læser messens bibelske læsninger op. De læser også dagens forbønner frem. For at være lektor skal man som udgangspunkt være firmet i den katolske kirke.

”En lektor er indsat af kirken for at forkynde læsningerne undtaget evangeliet. Hvis det er den lokale skik, forkynder lektoren også dagens forbønner og leder vekselsangen. En lektor er en lægperson med sin egen anerkendte funktion i kirkens eukaristiske fest, og derfor burde læsningerne altid læses af en lektor, selv hvis der er biskopper, præster og diakoner til stede. Det er nødvendigt, at lektorerne forberedes på kvalificeret vis. En lektor kan være mand eller kvinde.” (Det romerske Missale, Instruks nr. 66)

Koordinator for lektorerne er Pia Mærsk. Hvis du ønsker at være lektor, tal med Pia.

Koret - Musik ved messen

Den romerske Missale siger i sin indledning: 

”Kirkemedlemmer, som kommer sammen for at vente på Herrens genkomst, bliver opfordret af Apostelen Paulus til at synge salmer, hymner og åndelige sanger: Kolossenserbrevet 3.16.  

Sang er tegnet på hjertets glæde: Apostlenes Gerninger 2.46-47. Den hellige Augustinus siger: At synge er elskeres gerning.”
 (Missale, Instruks nr. 19)

Skt. Laurentii Kirkekor synger til søndagsmessen, store fester og andre lejligheder. Koret synger kirkemusik fra alle stilperioder fra middelalderen til i dag, dog er det grundlæggende sangbogen ”Lovsang” (Den katolske Kirke i Danmark 2006). Alle er velkomne. Man behøver ikke tilhøre menigheden, der er altid brug for glade sangere.

Hvis du kunne tænke dig at synge i vores kor, beder vi dig kontakte Katrin eller Sognekontoret.

Sakristantjeneste

Sakristaner (sommetider kaldet “kirketjenere”) forbereder kirken inden messen begynder, sørger for god orden under gudstjenesten, tager kollekten op, rydder kirken op efter messen og i almindelighed sørger for, at tingene er i orden for os andre. 

For flere oplysninger fås hos sognepræsten.

Ministranttjeneste

Ministranterne eller akolyterne ”tjener Gud, ved at hjælpe med til at gøre gudstjenesten smuk”.  Ministranterne hjælper sakristanerne, præsterne og menigheden både før, under og efter messen. Både mænd, kvinder og børn kan være ministranter

 

Offergave-tjeneste

Offergaverne – brød, vin, vand – er båret frem i højtidelig procession af nogle mennesker, som repræsenterer hele menigheden. ”Offergavernes procession fortsætter ånden og hensigten i den ældgamle tradition, hvorefter katolikkerne kom til kirken med brød og vin hjemmefra, som skulle bruges i messen.”  (Den romerske Missale, Instruks nr. 49)

Den fremhæver hele messens opbygning som en stor vekselsang: Vi giver til Gud, Gud giver til os – vi giver os selv til Gud, Gud giver sig selv til os.

Firmanderne bringer offergavebærerne op på de søndage, hvor de går til firmelsesundervisning. De øvrige søndage varetages tjenesten af menighedens øvrige medlemmer. Det er Maria Alster, som koordinerer denne tjeneste. Tal med Maria, hvis du ønsker at være med.

Kommunionsuddelere

Siden 1973 har man haft de såkaldte lægkommunionsuddelere i den katolske kirke.  Menighedsrådet og sognepræsten indstiller lægpersoner til biskoppen til denne tjeneste, efter at de har fået den rigtige oplæring. Biskoppen udpeger disse mennesker som kommunionsuddelere.  Det kan være mænd eller kvinder.

Der er to slags kommunionsuddelere:

Kommunionsuddelere under messen: Disse mennesker tjener menigheden med at uddele Kristi Legeme (i brødets skikkelse) og Kristi Blod (i vinens skikkelse) under den hellige messe. Det gør de sammen med præsterne og diakonerne.

Kommunionsuddelere til de syge: For at være kommunionsuddelere, skal man blive forberedt. Tal om det med sognepræsten om det! Vi har brug for din hjælp.

 

Kommunion til de syge

I 2002 skrev de nordiske katolske biskopper:

”Vi beder alle katolske kristne i Norden om at være særligt opmærksomme på de syges situation i vore kirker. 

Derfor foreslår vi, at hver menighed, efter behov og mulighed, udarbejder en pastoral plan, så de gamle og syge får regelmæssigt besøg og mulighed for at modtage kommunionen, hvis de ikke kan komme i kirke

Dette besøgsapostolat kan efter behov udføres af særligt uddannede kommunionsuddelere med biskoppeligt mandat.”
 (At tage vare på livet, 11. februar 2002, nr. 6.2)

Skt. Laurentii Menighed opfordrer alle sognemedlemmer til at tjene de syge med den passende opmærksomhed. Det er godt, hvis så mange som muligt besøger de gamle og de syge.

Gudstjenesteledere

Når præsten ikke kan fejre messen – især på en hverdag – må menigheden alligevel komme sammen og forkynde Guds ord og modtage kommunionen fra sidste søndags højmesse. 

Den romersk-katolske kirke har et særligt ritual for denne forsamling: En ordets gudstjeneste.

Ordets gudstjeneste ledes af en lægperson, som har haft en længere forberedelse og er særlig udpeget af biskoppen.

Skt. Laurentii menigheds gudstjenesteledere er: Hakon Meinertz og Bjarne Balleby.