Gå til hoved-indhold
 logo

Den årlige fejring af den hellige Knud Lavard i Haraldsted

Søndag den 7. juli 2019

Også i år fejrede den Katolske Kirke i Danmark den Hellige Knud Lavard, Sjællands værnehelgen. Trods dårlige vejrvarslinger om regn og blæst, blev det en solrig dag med mange besøgende og glade pilgrimme.  

Blandt de ca. 60 deltagere var der også mange fra Skt. Laurentii Menighed fra Roskilde.

Festdagen forløb efter det næsten faste  program:

Kl. 14.00 Økumenisk andagt i Haraldstedkirke efterfulgt af pilgrimsvandring til kapelruinen.
Her blev der fejret katolsk messe ved p. Jesper Fich og p. Mate Rada..

Dagens fejring afsluttedes med fælles tilbedelse af den Hellige Sakramente ved Knud Lavards Hus.

 

Efterfølgende var der tid til hyggeligt samvær og snak ved et godt og veldækket kaffebord i haven hos Maria og Ruth i Knud Lavards Hus ved Haraldsted.

På gensyn til fejringen af Den Hellige Knud Lavard i 2020.

Knud Lavard

Knud Lavard, der var født omkring 1096, var hertug af Slesvig 1115-31 og vendernes knes (fyrste) fra 1128/29 til sin død.Han var søn af Erik Ejegod. Som voksen blev han Danmarks grænsevogter og jarl i Sønderjylland og Slesvig. 

Knud Lavard var en retfærdig og omsorgsfuld mand. Han beskrives som datidens fredsmægler og de kristne værdiers udbreder og vogter.   Han gik efter med stor strenghed mod de forbrydere, der benyttede den urolige tid til at stjæle og røve, og hans retfærdighed var lige for alle både de lavt og højtstående i samfundet. Derfor erhvervede Knud tilnavnet "Lavard”, som betyder ”brødgiver” men som også svarer til det engelske ”lord”

Under et familiebesøg i Haraldsted blev han 7. januar 1131 myrdet af sin fætter Magnus, der formentlig så ham som en farlig konkurrent til tronen. 

Knud Lavard, der var far til Valdemar den Store, blev skrinlagt og helgenkåret den 25 juni 1170 i den nyopførte Skt. Bendts Klosterkirke i Ringsted under overværelse af danske og udenlandske biskopper. Det blev en styrke for Valdemar den Stores efterkommeres krav til tronen.

Bøn til Hellige Knud Lavard

Hellige Knud Lavard, du kongesøn, i din blodige død har du ligesom i dit liv trådt i Kristi fodspor videre og er indgået til din nådeløn i Guds rige.

Dine mordere lokkede dig i baghold, men selv lod du dig aldrig lokke til at bruge din magt til egen fordel eller til at behandle andre med hovmod og foragt.

Derfor tyer jeg til dig om forbøn:

Bed for mig hos Gud om udholdenhed i det gode,
om mod til ærlighed i al min færd, om vilje til indsats for retfærdighed og fred overalt, hvor disse goder står på spil, og jeg måske kan udrette noget, ikke mindst i hverdagen!

Bed for mig, at jeg må have et åbent blik for andres sorg, nød og elendighed;
at jeg ikke må lade mig bedøve af rutinen, men eje tålmodighed i modgang og sygdom; og at jeg, når min sidste time kommer, som du må dø ind i Guds favn. 

Amen. 

Ad Knud Lavards fodspor til Haraldsted 

Haraldsted med kapelruinen ligger ca. 11 km nord for Ringsted, og det er mordstedet for den Hellige Knud Lavard og derfor et valfartsmål.

Efter Reformationen forsvandt kapellet. I 2002 blev ruinen istandsat og er nu let tilgængelig.

Knud Lavard levede i årene 1069-1131. Han var kongesøn af Erik Ejegod og far til kong Valdemar den Store.  

Knud Lavard blev slået ihjel af sin fætter Magnus i Haraldsted Skov den 7. januar 1131. 

Kort efter mordet sprang på stedet en kilde, og der skete mirakler og bønhørelser. 

Knuds ry som helgen spredte sig med lynhast, og folk begyndte at valfarte til stedet, der i dag er kendt som et vigtig sted og med betydning for Danmarks historie. 

Haraldsted Valfart gennem 100 år fejredes søndag den 6. juli 2014

Haraldstedsvalfarten er den ældste efter-reformatoriske valfart i Danmark. Den blev genoptaget i 1914, hvor den daværende katolske biskop i Danmark, biskop Johannes von Euch, deltog. Siden 1920 har den været gennemført hvert år. Den nuværende katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon, deltog i valfarten i 1995, samme år, som han var blevet bispeviet..

I det hellige år, jubilæumsåret 2000, deltog den pavelige nuntius i Skandinavien, ærkebiskop Piero Biggio. I anledning af 90-året for valfarten i 2004 deltog biskop over Roskilde stift, Peter Fischer-Møller.

Knud Lavard blev begravet i Skt. Bendts Kirke i Ringsted, og her blev han den 25. juli 1170 helgenkåret og skrinlagt. 

100 års jubilæums Valfart til Haraldsted fandt sted den 6. juli 2014. Der begyndtes med en kort andagt i Haraldsted kirke, hvorefter lektor ph.d. Sebastian Olden-Jørgensen fortalte Valfartens historie gennem de sidste 100 år. Det var i Haraldsted Kirke, at liget af Knud Lavard blev begravet lige efter mordet i Haraldsted Skov.

Derefter gik man i procession, ca. en kilometer, til kapelruinen, hvor biskop Czeslaw Kozon celebrerede Den Hellige Messe.