Gå til hoved-indhold
 logo

Valfart til Åsebakken og Øm

De traditionelle valfarter i bispedømmet giver lejlighed til at samles om store fester: Kristi Himmelfart, Den hellige Treenigheds fest og Kristi Legems- og Blodsfest. Disse fester udtrykker væsentlige aspekter af troslæren, som giver anledning til både fordybelse og udfordring, såvel i forståelsen af troens indhold som i formidlingen og efterlevelsen af den. 

Valfart til Åsebakken

I maj 1942 foranledigede biskop Th. Suhr, at en middelalderlig træskulptur af Jomfru Maria, der i mange år havde hængt i Skt. Ansgar Kirke, blev ført til Åsebakken ved Høsterkøb. Samme år blev statuen stillet op i klosterets kapel.

Da man i 1949 fejrede hundredåret for Danmarks Grundlov, som betød fuld religionsfrihed i Danmark, opstod ønsket om at gennemføre en valfart til Guds Moders ære. Strækningen måtte ikke være længere, end at alle kunne gå med, og man valgte derfor, at valfartenskulle udgå fra Holte..

Valfarten til Åsebakken afholdes hvert år på en søndag i maj måned.

Valfarten til Øm

Valfarten til Øm har sin forløber i Horsens menigheds årlige sommerudflugt til ruinerne af det gamle Øm kloster. Det var denne menigheds sognepræst gennem 42 år, pastor Kr. Kerff, som under første verdenskrig begyndte på disse udflugter, der altid fandt sted på Grundlovsdag. Ved pastor Kerffs død blev Øm-udflugterne afbrudt, men nogle år efter genoptaget, og blev nu til et årligt ungdomsstævne. 

Den første Øm-valfart fandt sted i 1950, og siden har man fortsat valfarterne under biskoppens ledelse. Valfarten afholdelse en søndag umiddelbart før eller efter pinse. En gotisk Maria-statue, som biskop Th. Suhr skænkede valfartsstedet i 1959, æres nu under navnet "Vor Frue af Øm" ved den årlige valfart ved Ømborgen nær Ry.

Den årlige valfart til Åsebakken

Årets valfart til Åsebakken finder sted normalt den tid den sidste søndag. Vandringen fra Holte gennem Rude Skov starter 09:15.

Yderligere oplysning om Skt. Laurentii Menigheds deltagelse i valfartsdagen vil fremgå af Sognebladet, hjemmesiden, opslag i våbenhuset 
og på opslagstavlen.

Grundprogrammet for valfartsdagen på Åsebakken er:

Kl. 09:15: Valfart fra Holte st. gennem Rude Skov
Kl. 10.30: Mulighed for skriftemål ved Vor Frue Kloster

Kl. 11.30: BISPEMESSE

Kl. 12.30: Spisning, leg og samvær. På plænen ved klosteret sælger Spejderne drikkevarer. Den vietnamesiske gruppe sælger specialiteter. Lægmandsorganisationer fortæller om deres arbejde. Der sælges bøger, rosenkranse, medaljoner, ikoner m.m.
Kl. 15.00: Andagt - med procession til Jomfru Marias ære