Menighedsrådet

Sognepræst p. Mate Rada
Andenpræst p. Roberto Oliverio
Pia Mærsk – formand
John Munro – næstformand

Anna Jørgensen
Annelise Nielsen
Ellen Margrethe Nelth

Katja Veronica Soza Paz- sekretær
Regina Laursen

Sognets repræsentant i pastoralrådet er
Ellen Margrethe Nelth og suppleant er Annelise Nielsen

Menighedsmøde og -liv

Hvert forår – undtagen når der er valg til Menighedsrådet –  holder vi menighedens årsmøde, – også kaldet ”Menighedsmøde”. 

Her gennemgår vi, hvad der er sket i vores sogn i året før, og vi gennemgår status for vores økonomi. 

Med udgangspunkt i det historiske og status quo, tænker vi fremad. Det er løbende altid muligt for medlemmer af menigheden at komme med forslag og nye idéer. På denne tid af året giver vi alle en ekstra tanke til, om der er noget, vi bør ændre eller måske kan gøre bedre.