Gå til hoved-indhold
 logo

Velkommen til ...

Sognekontoret

Kontoret er lukket i juli måned. Er der noget vigtigt, kan man sende en mail til sognekontoret.
Kontoret åbner torsdag, den 1. august.

Velkommen til
Skt. Laurentii Kirkes hjemmeside

Her på hjemmesiden kan du læse og orientere dig om den katolske menighed i Roskilde

Vi håber, at du vil kunne finde adresser og praktiske oplysninger, som du søger. 

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret og udviklet. Vi håber på at komme frem til et indhold, så også andre end sognets egne medlemmer kan få glæde af den.

Afsked med p. Marcos og
velkomst til p. Mate


Fra 1. september 2019 bliver p. Marcos Bernús sognepræst ved domkirken, Skt. Ansgars Kirke i København.

Skt. Laurentii Menighed tager afsked med p. Marcos ved Skt. Laurentius Festen efter messen søndag den 7. august kl. 9:00.

Fra 1. september 2019 bliver p. Mate Rada, hidtidig andenpræst i Ringsted og Næstved, konstitueret som sognepræst ved Sct. Laurentii Menighed i Roskilde og Sct. Hans Menighed i Køge.

Efter messen søndag den 1. september kl. 9:00 er der morgenkaffe i menighedssalen, hvor vi byder p. Mate velkommen til Roskilde.

Sommerprogram

Sognekalender

I juli måned og til midt i august følger vi så vidt muligt sognekalenderens normale aktiviteter. På grund af ferie kan der ske ændringer i de enkelte aktiviteter. Ændringer bliver meddelt i kirken om søndagen. Du kan også se ændringerne på her på hjemmesiden eller på opslagstavlen i våbenhuset.

Sognekalender