Gå til hoved-indhold
 logo

Menighedsrådet 2018-2022

Pastor Mate Rada 

Pia Mærsk - formand
Ulrik Vangstrup - sekretær
John Munro - næstformand 
Anna Jørgensen
Ellen Margrethe Nelth 
Ludwig von Malsen
Ole-Chr. M. Plum

Suppleant: Annelise Nielsen.

Sognets repræsentant i pastoralrådet er Ellen Margrethe Nelth og suppleant er Annelise Nielsen.

Menighedens årsmøde og en evaluering af sognets liv

Det er pålagt menighedsrådet at kalde ind til et årsmøde hvert år for hele menigheden. Her fremlægger rådet en beretning om rådets arbejde og menighedens trivsel siden sidst. Der er også lejlighed til forslag og nye idéer fra menighedsmedlemmerne. I Skt. Laurentii menighed holdes årsmødet i april/maj måned år, undtaget når der er valg.  

Menighedsrådet gennemfører også en evaluering af sognets liv og trivsel, hvor man tager sognets puls og man danner sig et billede af, hvad der går godt, og hvad der kunne gøres bedre. Denne evaluering hjælper menighedsrådet at prioritere sit arbejde.
 

Der holdes supplerende menighedsmøder med passende mellemrum. På disse møder tages aktuelle emner af betydning for menighedens liv og vækst op.

Nyt fra Skt. Laurentii Kirkes menighedsråd