Skt. Laurentii Kirkes historie

1901: Pater A. Kerckhoffs kom til Roskilde sammen med en anden præst og ordensbroder. De tilhørte alle tre kongregationen “Compagnie de Marie”, stiftet i Frankrig af den hellige Louis Marie Grignon de Montfort.

1904-05: Overfor kapellet/kirken grundlagde søsterordenen “Visdommens Døtre”, ligeledes stiftet af Montfort, den katolske Skt. Josefs Skole og det katolske Skt. Maria Hospital. Dermed var der opstået et lille katolsk kvarter i den gamle bispeby.

1913: Grundstenen til Stk. Laurentii Kirke nedlægges. Kirken opføres efter tegninger af den hollandske kirkearkitekt Jacob van Gils. Kirkebygningen er opført i romansk stil af håndstrøgne røde sten på granitsokler. Efter datidens forhold var kirken imponerende: 34 m lang, 17 m bred og et tårn på 36 m.

1914: Den 19. april indvies kirken af biskop von Euch.

1918: Kunstneren Sofie Holten laver udsmykning over højalteret med en baldakin, hvorpå der var dekorationer, som bl.a. viste Maria himmelkroning.

Præsterne ved Skt. Laurentii Kirke gennem mere end 100 år 

Tre forskellige ordenssamfund har stået i spidsen for kirken og sognet siden 1901:

1901-1993: Montfortanerne.

1993-2011: Franciskanerne, også kaldet gråbrødre, fra USA.

2011-2015: p. Alren Soosaipillai, Oblatfader.

2015-2019: p. Marcos Romero Bernús.

2019-        : p. Mate Rada.

Alterpartiet i Skt. Laurentii kirke, 1959

Interiør fra Skt. Laurentii kirke, ca. 1920.
Alterpartiet i Skt. Laurentii kirke, 1959

Grundplan for Skt. Laurentii Kirke

Hovedindgangen i kirkens øst-gavl ud mod Frederiksborgvej har indskriften Hæc est domus Domini = Dette er Herrens hus.

Figurerne på søjlerne på hver sin side af døren er til venstre Skt. Ansgar, Nordens apostel, og til højre Skt. Knud Konge, Danmarks værnehelgen.

 

HISTORIEN OM ORGLET. Læs mere her.

I foråret 2023 havde vi besøg af formanden for Det Danske Orgelselskab, Per Rasmus Møller.

Måske husker I ham fra den reception, vi holdt, efter at vores orgel var blevet renoveret med tilskud fra Wroblewskis Fond.

Per Rasmus Møller har nu udarbejdet en artikel om Sankt Laurentii Kirkes orgel. Artiklen kan downloades her. Vi har også printet nogle udgaver, som nu ligger fremme til udlån bagest i Kirken.

I al beskedenhed er vi stolte af, at vores orgel kom på forsiden af ”Orglet”, som er et tidsskrift for Det Danske Orgelselskab.