Gå til hoved-indhold
 logo

Kirkebidrag - Kirkeskat

I Danmark er Den katolske Kirkes liv afhængig af kirkeskat til driften, herunder bygninger og lønninger til præster m.m.

Som medlem af Kirken bør du også gå ind i dette fællesskab, hvor du på lige fod og sammen med den øvrige menighed deltager aktivt i vores fælles økonomi, vores fællesskab og vores kirkes forsatte udvikling.

Den Katolske Kirke modtager ikke penge opkrævet via Skat, kirkeskat. Den danske kirkeskat går udelukkende til den danske Folkekirke.

Der bør man som katolik sørge for at betale kirkeskat til den katolske kirke. Først og fremmest bør du ved udmelding af Folkekirken sørge for at blive fri for at betale kirkeskat til denne.


Kirkeskat til Den Katolske Kirke


Du kan betale kirkeskat på to måder, der begge er fradragsberettigede:

1. Årsgaver/1-årsaftaler. Her gives skatterefusion for det fulde beløb op til 16.300 kr. pr. år uanset indkomst (Ligningslovens § 8 a). Beløbet er det gældende for 2019.

2. Gavebreve/10 års-kontrakter - Du forpligter dig til at yde enten et fast beløb eller en fast procentdel (op til 15 %) af din skattepligtige årsindkomst over en 10-årig periode. Også her er beløbene fuldt ud fradragsberettigede (Ligningslovens § 12, stk. 3).

Vi støtter biskoppens opfordring til, at alle katolikker over 18 år betaler minimum 1 % af deres skattepligtige indkomst i kirkeskat.

Al kirkeskat indbetales til Bispedømmet, som i 2019 beholder 40% af beløbet. Menigheden får 60% tilbage. Da Den Katolske Kirke i Danmark ikke får støtte fra staten, må den selv finde finansiering af drift og vedligeholdelse på anden vis, og der er således brug for penge både til bispedømmets fællesadministration  og til de enkelte menigheder rundt omkring i landet.

For videre information kan du besøge hjemmesiden: www.katolsk.dk/kirkeskat/ eller ønsker du at høre mere om de forskellige ordninger, bedes man kontakte Helene Herndal (tlf. 33 55 60 43 eller hh@katolsk.dk).

Du kan tilmelde dig online på de ovenfor angivne web-adresser, eller udfylde en tilmeldingsblanket (download her) og sende den til Katolsk Bispekontor, Ansgarstiftelsen, Gammel Kongevej 15, 1610 København V, i underskrevet stand.

Vi håber på din støtte!

Med venlig hilsen

Skt. Laurentii Kirkes menighedsråd