RUK – Roskildes Unge Katolikker

– RUK er oprettet som en lokal afdeling under DUK / Danske unge Katolikker.

– I RUK vil vi gerne have filmaftener med hygge og fællesspisning

Man er velkommen til at komme med forslag.

Kontakt: Rosa eller Sognekontoret

Aktivitet Dato Kommentarer
Film eller Rundbold eller Stopdans eller andet 16. maj 21 ca. kl. 12:30-15:00 Udenfor hvis godt vejr ellers i klasselokaler
Firmelse 29. maj 21 kl. 15:30-17:00 RUK musikgruppe bestående af RUK bestyrelses medlemmer spiller musik
Måske indsamling af penge ved kagesalg
Sommerlejr på sjælland 17.-20. juni Marc & Anton vil gerne deltage – Marc finder ud af dette med Mats fra sommerlejren
Præsentation af RUK’ere August / firmelsesundervisnings-opstart Efter messen