Velkommen til KÆK

KÆK-møder

Vi mødes fredage kl. 15.00 i undervisningslokale

Fire gange årligt

Vi begynder og slutter altid med en sang

Der er kaffe og kage

Derefter messe kl. 17.00

Datoer slås op i våbenhuset, på hjemmesiden og i sognebladet

Kontaktperson Ellen Margrethe

Næste møder i KÆK

Læs her

 

ALLE ER VELKOMNE UANSET ALDER!